• ثبت نام

  آزمون ارزیابی اولیه استعداد یابی و شخصیت شناسی

 • ثبت نام

  پکیج توسعه مهارت های فردی

 • ثبت نام

  پکیج توسعه مهارت های حوزه کسب و کار

 • ثبت نام

  آزمون ارزیابی نهایی

« کارآمد» با سوالاتی اساسی آغاز شد، “چرا اغلب دانش آموزان با استعداد دیروز، امروز در زندگی شغلی شان با مشکل مواجه هستند؟” ، “چرا جوانان به جایی رسیده اند که با افسوس بیان می­کنند که رشته و شغل مناسب خودشان را انتخاب نکرده اند؟”، “چرا فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی با وجود توانمندی های قابل توجه در موارد تخصصی، در محیط کار و درارتباط با همکاران، مدیر یا مشریان آنچنان که باید قوی عمل نمی کنند؟”

و این پرسشگری به پاسخی ساده و عمیق انجامید:

ادامه درباره ما

چرا کارآمد… ؟

براساس بررسی های به عمل آمده و پژوهش های انجام یافته در خصوص وضعیت اشتغال و کارآفرینی در کشورمان و درک نیاز عمیق نوجوانان به مسیر یابی شغلی و توسعه مهارت های فردی و تخصصی در حوزه کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، به جرأت می توان گفت که حضور هوشیارانه نوجوانان در این دوره ی هدفمند و بهره گیری به موقع از دانش و تجربه متخصصین حوزه های روانشناسی، توسعه فردی و مدیریت کسب و کار می تواند نقش بسیار مهمی در آینده شغلی شان ایفا کند.

از دنیای نوجوانان چه خبر…؟

رویداد معرفی طرح«نوجوان کارآمد»

خلاصه خبر یکشنبه ششم بهمن ماه ساعت ۵ الی ۷ بعد از ظهر