« کارآمد» با سوالاتی اساسی آغاز شد، “چرا اغلب دانش آموزانِ با استعداد دیروز، امروز در زندگی شغلی شان با مشکل مواجه هستند؟” ، “چرا جوانان به جایی رسیده اند که با افسوس بیان می­کنند که رشته و شغل مناسب خودشان را انتخاب نکرده اند؟”، “چرا فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی با وجود توانمندی های قابل توجه در موارد تخصصی، در محیط کار و درارتباط با همکاران، مدیر یا مشریان آنچنان که باید قوی عمل نمی کنند؟”

و این پرسشگری به پاسخی ساده و عمیق انجامید:

” آموزش خاصی در این زمینه ندیده اند، مهارت های لازم را کسب نکرده اند و آنچه برای زندگی شغلی خود انتخاب کرده اند، نه بر اساس تحلیل دقیق استعدادها و ویژگی هایشان که اغلب براساس معیارهای نادرست ویا پیروی از روندهای موجود بوده است.

در پی این پرسش و پاسخ، نجوایی چنین به گوش می رسد:

” از امروز هوشیارنه به فکر آینده شغلی عزیزانمان باشیم”

در «کارآمد» هدف مهارت پروری و هدایت آگاهانه نوجوانان در مسیر شغلی مناسب و متناسب با ویژگی های شخصیتی و توانمندی منحصر به فرد هریک از آنهاست که با تکیه بر دانش و تجربه متخصصین روانشناسی، توسعه فردی، مدیریت کسب و کار و آموزش در حیطه کودک و نوجوان به اجرا در می ­آید.