سولماز حضرتقلی زاد

مهندس سولماز حضرتقلی زاد

🔸متخصص مدیریت کسب و کار (DBA)
🔸مدیر عامل مجموعه استارتاپی ARTAN1100
🔸مدرس کارگاه های حوزه توسعه کسب و‌کار در دومین المپیاد ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و برگزیدگان مرحله نخست المپیاد دانشجویی کارآفرینی