ثبت نام

آزمون ارزیابی نهایی

کارآموز محترم علاقه‌مند به دوره کارآمد
با درود
به این وسیله به اطلاع می رساند این مراحل از دوره کارآمد هنوز فعال نشده است فعلاً فقط مرحله ثبت نام آزمون ارزیابی اولیه استعداد یابی و شخصیت شناسی فعال است لطفاً جهت ثبت نام از طریق لینک زیر فرم مربوطه را پر نمایید

ورود جهت پر کردن این ثبت نام